Pravne usluge

Česta pravna pitanja

U Hrvatskoj ima mnoštvo pravnih odredbi i zakona koji se odnose na kupoprodaju nekretnina ili su u svezi s nekretninama.
U kratkim crtama pokušat ćemo Vam dati odgovore na najčešća pitanja vezana za kupoprodaju nekretnina.
Ukoliko imate pitanja na koja ovdje niste našli odgovore slobodno se direktno obratite agenciji s Vašim upitima.

 

KOJU DOKUMENTACIJU TREBA PONIJETI NA UVID KLIJENT KOJI KUPUJE NEKRETNINU U HRVATSKOJ ?

Dokaz o hrvatskom državljanstvu u obliku domovnice, putovnice ili osobne iskaznice. Kopija bilo kojeg od gore navedenih dokumenata se prihvaća ukoliko  se istovremeno na uvid ponese i original.
 

DA LI  STRANI DRŽAVLJANI MOGU KUPOVATI NEKRETNINE U HRVATSKOJ ?

Državljani EU 
Fizičke i pravne osobe iz država članica EU stječu pravno vlasništva nekretnina u RH pod istim uvjetima koji vrijede za državljane RH.
Državljani izvan EU
Strani državljani izvan EU mogu kupiti nekretninu po principu reciprociteta.Prije kupnje nekretnine potrebno je zatražiti suglasnost Ministarstva pravosuđa RH. Strani državljani za koje nema uzajamne suglasnosti, tj. reciprociteta,nekretninu mogu kupiti na ime tvrtke. Tvrtka se osniva sa sjedištem u RH, a njen vlasnik je strani državljanin koji kupuje nekretninu.
 

Ograničenja 
Svi strani državljani nisu u mogućnosti kupiti tj. uknjižiti na svoje fizičko ime nekretninu koja se nalazi u izuzetim područjima, a to su:

  • Poljoprivredno zemljište
  • Zaštićeni dijelovi priroda
     

DA LI JE STRANIM DRŽAVLJANIMA DOZVOLJENA PRODAJA NEKRETNINE U HRVATSKOJ?

Strani državljani bilo pravne ili fizičke osobe mogu bez ograničenja prodavati nekretnine u Hrvatskoj.
 

KOJI JE IZNOS POREZA NA KUPNJU NEKRETNINE U HRVATSKOJ?

Republika Hrvatska ima jedinstven iznos poreza od 3% na kupnju svih vrsta nekretnina i transakcija koje se na to odnose. Porez se definira temeljem prodajne cijene nekretnine navedene u kupoprodajnom ugovoru i procjenom vrijednosti te nekretnine od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja/vještaka u području u kojem se nalazi predmetna nekretnina. Prema zakonu porez na kupnju nekretnine plaća kupac ili prodavatelj za kupca ukoliko su ugovorne stranke suglasne s tim.

 

KOJI JE IZNOS POREZA U SLUČAJU ZAMJENE NEKRETNINE ?

Isto 3%, ali ovdje oba vlasnika nekretnina koje se zamjenjuju plaćaju 3% od vrijednosti njihovih nekretnina na ime poreza.

 

KADA SE MORA PLATITI POREZ NA PRODAJU NEKRETNINA ?

Nakon zaključenja i ovjeravanja kupoprodajnog ugovora javno bilježnički ured po službenoj dužnosti dostavlja kopiju kupoprodajnog ugovora poreznoj upravi. Obveza kupca je da plati iznos poreza određenog od strane porezne uprave u roku od 15 dana od dana primitka odluke o točnom iznosu poreza od porezne uprave. Ukoliko porez nije plaćen u zakonski predviđenom roku ,obračunavaju se zatezne kamate za svaki dan neplaćanja preko zakonskog roka.

 

MORA LI KUPAC /ZAJEDNO SA PRODAVATELJEM/ OVJERITI SVOJ POTPIS NA KUPOPRODAJNOM UGOVORU?

Može, ali nije obvezan.

 

KOLIKI IZNOS KAPARE TREBA PLATITI KOD ZAKLJUČIVANJA PRED-KUPOPRODAJNOG UGOVORA I KUPOPRODAJNOG UGOVORA?

Uobičajena kapara  iznosi 10% od prodajne cijene ili drugačije ukoliko su suglasne obje ugovorne stranke.

 

DA LI JE MOGUĆE PLATITI POREZ NA KUPOPRODAJU NEKRETNINE U STRANOJ VALUTI?

Porez se plaća bankovnim ili transferom preko pošte. Iznos se pretvara u kune po srednjem tečaju Narodne Banke Hrvatske na dan isplate.

  

Registracija poduzeća

Prilikom kupovine nekretnina osim kao fizička osoba, strani državljani kako bi stekli vlasništvo nad nekretninom mogu osnovati tvrtku te na taj način izbjeći čekanja odobrenja Ministarstva Vanjskih Poslova. Na ovaj način kupac stranog državljanstva kao osnivač i vlasnik tvrtke ima ista prava kao i Hrvatske pravne osobe. Kako Aedium agencija za nekretnine želi ponuditi kompletnu uslugu i olakšati svojim klijentima, ovaj sam po sebi stresan čin, nudimo uslugu registracije trgovačkog društva u Hrvatskoj. 
Naš iskusni tim vodit će Vas kroz proceduru registracije korak po korak. Osnivanje odnosno registracija tvrtke traje u periodu od 2 do 4 tjedna.
Bez obzira za koju namjenu osnivate tvrtku da li se fizički nalazite u Hrvatskoj ili inozemstvu pomoći ćemo kako bi registracija prošla što jednostavnije. Ukoliko se odlučite registrirati tvrtku skrećemo pažnju na par bitnih stvari:
 

  • Odabir imena, ime tvrtke mora biti Hrvatska, Latinska ili Grčka riječ ili pak vaše ime ili prezime
  • Ime mora biti jedinstveno u regiji
  • Preslik putovnice
  • Ovjeriti punomoći sa apostilama javnog bilježnika
     

Troškovi oko osnivanja tvrke ukupno iznose oko 4 000 EUR, ušto spadaju: porez, javnobilježničke pristojbe, pristojbe državnih ureda, početni kapital od 2654,46 €  i ostali troškovi prema banci.