Financije

 

Agencija Aedium Dubrovnik svim svojim poslovnim klijentima nudi:
 

1. USLUGE KNJIGOVODSTVA - RAČUNOVODSTVA:

 • robno knjigovodstvo
 • materijalno knjigovodstvo ( vođenje repro materijala po planskim i nabavnim cijenama)
 • salda konti kupaca i dobavljača ( izvodi otvorenih stavaka - mjesečno ili po potrebi)
 • analitika osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • blagajničko poslovanje ( devizno i kunsko )
 • prijava i odjava radnika
 • obračun plaća i svi pripadajući obrasci
 • izrada M - 4 obrasca
 • matična evidencija radnika
 • obračun PDV-a ( vođenje knjiga UR-a i IR-a, ispis mjesečnog obrasca s ispisom virmanskih uplata ili povrata PDV - a )
 • devizno knjigovodstvo
 • financijsko knjigovodstvo ( glavna knjiga, bruto bilanca, dnevnik knjiženja )
 • izrada godišnjih obračuna s financijskim izvješćima za poslovodni odbori 
 • Trgovački sud
 • financijski, porezni savjeti
 • svi ostali potrebiti poslovi na zahtjev klijenata 

Obrtnici i slobodna zanimanja:
 • vođenje poslovnih knjiga po Zakonu o obrtu i slobodnim zanimanjima
 • knjiga primitaka i izdataka
 • knjiga UR-a i IR-a ( PDV )
 • robno materijalno poslovanje
 • obračun proizvodnje
 • obračun plaća
 • izrada poreznih prijava
 • godišnja porezna prijava (DOH)

2. USLUGE FINANCIJSKOG SAVJETOVANJA

Prilikom financijskog savjetovanja poslovnim partnerima spremni smo ponuditi savjetodavne usluge koje će pripomoći zadovoljiti njihove financijske želje i potrebe. Ulaganja u nove projekte vezani su direktno za regiju u kojoj se projekti ostvaruju. Zbog specifičnosti koje nudi svaka regija vrlo je bitno prilagoditi poslovanje i ulaganje te zbog toga vrlo je bitno imati iskusne financijske savjetnike koji poznaju lokalnu problematiku, koji sa svojim savjetima mogu uvelike pospješiti, oploditi i unaprijediti razvoj vašeg poslovanja.

Temeljna načela kojih se pridržavamo u svome radu pritom su objektivnost, neovisnost, individualnost i lojalnost prema našim klijentima . 

Pravnim osobama u mogućnosti smo ponuditi analizu postojećeg poslovanja, kao i različite opcije korištenja porezno priznatih olakšica za zaposlenike i tvrtku u cjelini. Takvim načinom djelovanja namjera je kreirati politiku upravljanja troškovima, koja će u budućnosti direktno utjecati na smanjenje osnovica porezana dohodak i poreza na dobit.

Građanima smo spremni ponuditi savjetodavne usluge na području smanjenja obveze plaćanja poreza na dohodak, te provesti preusmjeravanje u one programe koji će im donositi koristi za vrijeme trajanja i prihod po njihovu završetku.